• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    5
    5

ადგილი ინფორმაცია

Shops: Sunday to Wednesday (9:30 AM To 12:30 PM ) And (4:30 PM To 10:30 PM) Thursday and Saturday ( 9:30 AM To 10:30 PM) Friday (4:30 PM To 10:30 PM) Restaurants: Sunday To Thursday (9:30 AM To 12:00 AM) Friday (1:00 PM To 12:00 AM) Offices: Sunday To T

დრო

საშუალო დრო: 1
გახსნის საათები: 9:30 AM
დაკეტვის საათები: 12:00 AM

ფასი

ფასი 2.5